Maatwerkworkshops

“Leren door doen” dat is het motto van de workshops van Workshop & Zo. De interactie tussen de groepsleden geeft daar een extra meerwaarde aan (leren van én met elkaar).  De workshop is maatwerk en wordt ontwikkeld rondom de klantvraag. Na een intakegesprek legt Workshop & Zo het programma aan de klant voor. Na akkoord start de ontwikkeling en vervolgens de uitvoering.

Onderwerpen waar Workshop & Zo mee aan de slag kan zijn legio, maar meestal wil men wat leren op het gebied van communicatie, interactie of competenties.

Hieronder enkele voorbeelden van workshops.

Feedbackworkshops beleidsdirectie (1 dagdeel)

Meer en betere feedback geven hoort bij de nieuwe werkwijze van de directie. Elkaar eerder, vaker en constructiever aanspreken, dat is het doel van de workshop. In een interactief kort programma sparren deelnemers met de begeleider en met elkaar. Aan het eind van de bijeenkomst is goed geoefend met feedback geven en ontvangen. De deelnemers maken met elkaar afspraken hoe het geleerde verder vorm en inhoud krijgt in het dagelijks werk.

Time-management ondersteunende afdeling

Samen leren het werk (en zichzelf) beter te organiseren en elkaar daarop aanspreken. Dit programma wordt uitgevoerd in een mengvorm van sessies met de afdeling en individueel E-leren. Naast korte theoretische inleidingen wordt in de bijeenkomsten praktisch geoefend en is er ruimte voor vragen.  Tussendoor zijn medewerkers individueel zaken aan het bestuderen en het geleerde in de praktijk aan het toepassen. In de afrondende sessie worden afspraken gemaakt om belangrijke zaken uit dit programma in de werkpraktijk “warm te houden”.

Vorm geven aan ontwikkeling van competenties van medewerkers (managementteam)

De organisatie heeft een nieuwe strategie en een flink aantal nieuwe medewerkers. Het programma loopt in discussie-setting langs de belangrijkste aspecten van:

  • Nieuwe functiecompetenties van de organisatie
  • Ontwikkelbaarheid van competenties
  • De rol van de manager als regisseur van competentie-ontwikkeling

Het programma duurt een dagdeel, bevat flink wat AHA-momenten en er zijn afspraken gemaakt over een eenduidige toepassing van de competenties.

Reacties van deelnemers:

  • “Toch wel lastig dat feedback geven. We hebben vandaag goed geoefend en dat sterkt ons voor het dagelijks omgaan met elkaar”.
  • “Met dit programma is de zelfwerkzaamheid en het lerend vermogen van de medewerkers aanmerkelijk toegenomen. Bovendien hebben we goede afspraken gemaakt. Het was een kort en krachtig programma, met praktische handvatten”.
  • “Ontzettend goed dat we de tijd hebben genomen door te praten over de competenties. We hebben normen vastgesteld voor het beoordelen van de competenties in de praktijk. Dat maakt het werk een stuk makkelijker. Fijn om wat meer te weten over de ontwikkelbaarheid van competenties. Daar had ik eerlijk gezegd geen idee van”.
Advertenties