Teamsessies

Workshops en Teamsessies zijn redelijk vergelijkbaar. Maar er is één belangrijk verschil: de Teamsessies hebben ook na afloop effect op het team. Men heeft elkaar beter leren kennen, weet hoe men elkaar beter kan aanspreken en hoe men gemaakte afspraken beter kan vasthouden.

De begeleider kan tijdens de sessie zien waar (bijvoorbeeld) gedragspatronen de efficiency in het team verstoren. Dat levert voor de teamleden soms een verrassing op en meestal verbeterafspraken voor de werkpraktijk.

Workshop & Zo bereidt de teamsessie graag met (een delegatie van) teamleden voor. Na het intakegesprek met de opdrachtgever en een groepsgesprek met het team wordt een “projectteam” gevormd dat de teamsessie samen met Workshop & Zo vorm en inhoud geeft.

Voorbeelden

Directiedag coördinerende directie (50 medewerkers)

De organisatie heeft nog niet zolang een nieuwe werkwijze ingevoerd. De directie wil op de jaarlijkse educatieve dag met deze werkwijze aan de slag. Na beslissing over samenwerking wordt een kleine projectgroep gevormd, die de voorbereiding verzorgt, inclusief de afstemming met het MT van de directie. Deze voorbereiding resulteert in een “hei-dag” voor de directie met korte workshops op het gebied van feedback, samenwerking en HO (heldere opdrachten en “nee” zeggen). Als intermezzo bespreken de deelnemers in kleine groepjes de persoonlijke (en verrassende) talenten, waarna deze op creatieve manier gepresenteerd worden. Er is veel ruimte voor interactie,  gesprek en oefenen. Aan het eind van de dag neemt de directie een rijke oogst mee naar de dagelijkse werkpraktijk.

De directie waardeert de voorbereiding en begeleiding op deze dag met het rapportcijfer 8,5.

De opdrachtgever zei na afloop over deze dag “Integere én flamboyante begeleiding mét resultaat. Wij hebben nu een prachtig teamoverzicht, waar we mee verder kunnen”.

Workshops directie (30 medewerkers)

De directie heeft spelregels geformuleerd voor de onderlinge communicatie en de wijze van omgaan met elkaar. Alleen formuleren van deze spelregels is niet genoeg, zo constateert de directie. In korte workshops (kleine groepjes) worden communicatieve vaardigheden geoefend en uitgeprobeerd. De oefeningen hebben een link met de spelregels. Aan de hand van deze oefeningen worden ook de spelregels nog eens kritisch nagelopen. Als alle medewerkers de workshop hebben gevolgd worden de kritische noten ten aanzien van de spelregels meegegeven aan de projectgroep. De projectgroep gaat met deze resultaten aan de slag om de spelregels te verfijnen.

Bij de evaluatie gaf de directie aan: “Het was een fijne samenwerking. Er was begrip voor onze situatie en dat leverde een mooi en resultaatgericht programma op. De spelregels zijn echt gaan leven”.

Educatieve afdelingsdag  (12 medewerkers)

De afdeling wilde voor haar jaarlijkse educatieve dag een programma met als resultaat dat men elkaar beter zou kennen, zodat de werkprocessen vlotter zouden verlopen. Het ochtendprogramma bestond uit het werken met kernkwaliteiten. Na een korte instructie hebben medewerkers in tweetallen 3 kernkwadranten uitgewerkt. Na een kunstintermezzo is het middagprogramma besteed aan teamrollen. Aan het eind van de middag lag er een overzicht van de teamleden met de bijbehorende rollen. Dat overzicht wordt gebruikt om de werving&selectie beter voor te bereiden en taken te verdelen.

Advertenties