Een plan voor on line community management, deel 1

Je bent community manager of je wordt het binnenkort. Maar hoe begin je nu op een goede manier? Of waar meet je jouw acties aan af?

Hier het eerste deel van een serie over community management. De 5 delen samen vormen een plan van aanpak, die je kunt gebruiken voor jouw eigen start.

VÓÓR DE START VAN DE COMMUNITY

De eerste vraag

De eerste vraag heeft alles te maken met het niveau van de community (ofwel de setting in de omgeving van de community).

  1. Is of wordt de community in het leven geroepen met als belangrijk doel om een proces van organisatieverandering te ondersteunen of aan te zwengelen, dan wordt een plan extra belangrijk. Handig om jezelf dan eerst de W-vragen te stellen:

Wie wil het?
Waarom?
Wie gaan meedoen?
Wanneer?
Waar?
Welk(e) (doel, doelgroep, sleutelfiguren, software, enz.)

De antwoorden op de W-vragen geven je een eerste inzicht in de (mogelijke) complexiteit van de community. Én zij geven richting aan jouw eerste acties. Die zullen in deze fase waarschijnlijk bestaan uit het verhelderen van bestaansrecht, doelstelling, doelgroep. Maar ook in de positie van de initiatiefnemer. Is het de baas? Of is het iemand van de ICT-afdeling? Of iemand van P&O?

2. De on line community is de wens van een bestaande groep met als belangrijkste doel om kennis te delen en het gevoel van verbondenheid te vergroten. Denk b.v. aan een community die de introductieperiode van nieuwe medewerkers binnen de organisatie ondersteunt.

Dit tweede niveau is minder complex dan het eerste niveau. Je zult als community manager zicht moeten krijgen op reeds beschikbare informatie, die op een aantrekkelijke manier voor deze doelgroep moet worden ontsloten. Daarnaast heb je een belangrijke rol in het stimuleren van de verbondenheid in de community. Je zult immers het gesprek op gang moeten krijgen om deze verbondenheid ook daadwerkelijk te laten groeien.

3. een bestaande groep mensen (b.v. collega’s) wil samenwerken. Denk aan een geografisch verspreide groep mensen die op afstand wil samenwerken aan een project. Een dergelijke groep vergt van de community manager eigenlijk het minst. Je zult moeten zorgen voor een online omgeving, de relatie met de techniek moeten onderhouden zodat de online omgeving ook doet wat de projectgroep wil. In principe hoeft in een dergelijke community weinig “gemanaged” te worden. Je zult af en toe moeten kijken hoe het gaat en problemen moeten oplossen, waar die zich voordoen.

De tweede vraag

Het is ook slim om van tevoren na te denken over de deelnemers aan de community. Wat weet je van hen? Welk vakgebied of gezamenlijke interesse/passie hebben de deelnemers? Welk werk- en denkniveau hebben ze? Wat weten ze van techniek? Hoeveel hulp verwacht jij dat ze nodig gaan hebben? Wat zijn de gewoontes en wat zijn ze gewend? Welk soort (of ontbreken van) motivatie verwacht je?

Als je deze vragen hebt beantwoord heb je een basis gelegd voor jouw community. In de volgende aflevering ga ik dieper in op de start van de community.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

K.I.S.S.

Het is er ingeramd in Leiden: als je iets van een ander gebruikt altijd de bron vermelden! Nu zit ik met een probleem. Ik werk al een tijdje met het KISS-principe en ben naar de bron op zoek gegaan. Niets te vinden, totdat ik onlangs de Wikipedia raadpleegde. Deze zegt over KISS:

“KISS is een Engels acroniem, al is de precieze betekenis niet altijd onomstreden. Bekende versies zijn Keep It Simple, Stupid en Keep It Short and Simple. Het KISS-principe is afkomstig uit de programmeurswereld, waar het al in de late jaren 70 in zwang was ter vermijding van grote en vooral gecompliceerde programma’s en is in feite een vertaling van Dijkstra’s uitspraak “Simplicity is a prerequisite for reliability” (eenvoud is een voorwaarde voor betrouwbaarheid).
Later (c.a.
1995) raakte het KISS-principe ook algemeen in gebruik in min of meer dezelfde betekenis; het is verstandig dingen zo eenvoudig mogelijk te houden om stommiteiten en andere problemen te voorkomen. Het refereert aan situaties waarin men complexe modellen of representaties tracht te maken, daar waar een simpeler model ook zou volstaan.

Variaties
Keep it Simple, Stupid
Keep it Simple, Silly
Keep it Simple, Shithead
Keep it Simple & Stupid
Keep it Small & Simple
Keep it Sweet & Simple
Keep it Simple & Straightforward
Keep it Simple & Smart
Keep it Strictly Simple
Keep It Super-Simple”

Mijn favoriet uit dit rijtje: “Keep it Small & Simple”. Wat is de jouwe?

Geplaatst in Uncategorized | Tags: | Een reactie plaatsen

Weekendinspiratie

Op zo’n grijze dag wil je even wat kleur. Via via kwam ik op de site van http://www.designcard.nu/ terecht. Heerlijk om inspiratie op te doen en werk van designers te zien. Dit plaatje intrigeert me al de hele week, ik kan er naar blijven kijken. Ik heb ‘m opgeslagen en zelfs als achtergrond op m’n bureaublad gezet. Het werk (oogopslag; serie vloeibaarheid) is van Angela van der Knaap (http://www.angelavanderknaap.nl/).
Maar waarom intrigeert het nu zo? Gaat het om hoe ik naar de wereld kijk of jij? Gaat het om hoe jij naar mij kijkt of andersom? Of is het gewoon het gevoel dat je indringend wordt aangekeken? Deze vraag zal me de komende dagen nog wel bezig blijven houden……..
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Leerstijl en leervorm

Belofte maakt schuld. Hier het overzicht van leervormen per leerstijl. Ik heb dit overzicht al een tijdje geleden gemaakt. Vanwege het voortschrijdend inzicht ook nog wel een en ander in aangepast. Reacties zijn welkom.
Gebruik het overzicht vooral om uit te zoeken welke leervormen bij jou passen en/of je naar een andere fase in de leercirkel zou moeten. Succes!

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen

jouw eigen leerstijl

leercyclus-kolb Als je zoekt naar leerstijlen kun je letterlijk verdrinken in de informatie die je dan vindt. Een van de klassiekers is wat mij betreft nog steeds Kolb.

Kolb gaat uit van een leercirkel met vier kwadranten. Als je alle kwadranten doorlopen hebt, heb je daadwerkelijk geleerd.

Iedereen heeft (van nature) één gebied waar het leren begint (ook wel voorkeursstijl genoemd). Zo zal een doener vooral willen leren door te doen. Bijvoorbeeld door een nieuwe taak op te pakken. Vervolgens zullen zich in de praktijk zaken voordoen, waardoor je de andere leerstijlen gaat hanteren:

  • de denker wil lastige beslissingen overdenken en er goed de tijd voor nemen. Tijd om theorie, methodes en systemen te bestuderen.
  • de beslisser zoekt naar verbanden tussen leerstof en het dagelijkse werk; de beslisser zoekt ook naar voorbeelden of naar iemand die iets kan voordoen
  • de dromer gaat aan de slag met een plan en overdenkt haar/zijn ervaringen.

Als je wilt weten waar jij van nature begint kun je een leerstijlen test doen. Je kunt een eenvoudige test vinden op http://www.123test.nl/leerstijl/

Meer informatie over de leerstijlen van Kolb op http://www.leren.nl/

Als je weet wat jouw leerstijl is kun je een leervorm kiezen die daar het best bij past. Check daarvoor het overzicht van 16-7.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De eerste

Daar zit je dan, blog aangemaakt, twitter erop gezet en wat nu? Het hoofd duizelt van 1001 dingen die ik met de wereld wil delen. Tijd vrijgemaakt, rustige plek gezocht en ik kan maar niet echt beginnen.

OK beginnen dan maar met inspiratie. Die vond ik de laatste weken vooral op het Koninklijke Haagse Voorhout, waar de geweldige beelden staan van de mexicaanse kunstenaar Javier Marín. Echt een aanrader, vooral zelf gaan kijken. Ze staan er nog wel even.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen