Coaching

Coaching als modewoord, daar heeft Workshop & Zo niet zoveel mee. Coachen is een gedegen aanpak waarbij de gecoachte zoekt, leert en vindt. De coach heeft daarbij een stimulerende, activerende en begeleidende rol.

De coaching van Workshop & Zo sluit altijd aan bij het vraagstuk van de gecoachte en is maatwerk. In een intake gesprek bepalen potentieel gecoachte en de coach (en eventueel de werkgever) samen hoe het traject eruit ziet en hoe lang het duurt. Afhankelijk van de coachvraag zijn tussen de 5 en 10 gesprekken nodig om het traject succesvol af te ronden.

 Coachvragen

  • Mijn baan wordt opgeheven, wat moet ik nu?
  • Ik zou wel wat anders willen gaan doen, maar wat?
  • Ik weet wel wat ik wil, maar ben ik daar ook geschikt voor?
  • Het gaat niet zo goed op mijn werk, wat kan ik er aan doen?
  • Ik merk dat ik iets anders uitstraal, dan ik van binnen ben. Hoe kan ik daar beter vorm aan geven?
  • Ik ben steeds zo ontzettend boos; hoe buig ik dat om?

Gaandeweg analyseert de gecoachte zelf de eigen situatie, zodat zij/hij aan de oplossing kan gaan werken. 

De aanpak

In een eerste (oriënterend) gesprek kijken coach en klant eerst of er een klik is. (“willen wij met elkaar verder”). Als die klik er is zal de coach aan de hand van vragen de uitgangssituatie van de coaching schetsen en een coachingsprogramma of –aanpak voorstellen. Deze aanpak wordt naar de klant toegestuurd en na akkoord kan de coaching aanvangen.

Er is niet één standaardaanpak. Afhankelijk van de vraag en de situatie van de klant wordt de coaching vorm gegeven. Workshop & Zo heeft vele technieken en (creatieve) mogelijkheden om de klant verder te helpen. U kunt b.v. denken aan combinaties met creatieve technieken, kunst(kijken), wandelen e.d..

Advertenties