Over Workshop & Zo

Workshop & Zo biedt coaching, workshops en teamsessies op maat. Het accent ligt bij de workshop op leren door doen. Bij de teamsessies ligt de focus vooral op de (nieuwe manier van) samenwerking en/of de ontwikkeling van de werkwijze van het team.  Workshop & Zo heeft uitgebreide ervaring met coaching, onder meer op het gebied van loopbaan, competenties en ontwikkeling van (nieuw) gedrag.

Werkwijze

werkwijze

Workshop & Zo biedt geen standaardaanbod. Daarom wordt er altijd eerst een (vrijblijvend en gratis) intakegesprek gevoerd. In dat gesprek komt aan de orde wat de vraag precies is, welke zaken een belangrijke rol spelen en hoe de organisatie of de individuele klant in elkaar zit. Workshop & Zo maakt vervolgens een korte situatieschets en een voorstel voor een programma. Pas als de klant akkoord is gaat het programma van start. Na afloop vindt een evaluatiegesprek plaats.

 

De kwaliteit van Workshop & Zo

Workshop & Zo heeft brede ervaring in personeelsmanagement, opleiding en training, loopbaanadvies en community management. Zij hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg
  • Inhoudelijk onderbouwde programma’s
  • Creatieve en aansprekende werkvormen
  • Empatisch en inspirerend
  • Werken vanuit het KISS-principe (“keep it small and simple”)

Wie is Workshop & Zo?

Workshop & Zo = Monica Biesebroek

Met haar analytische en creatieve talenten kunt u een aanbod verwachten dat precies past bij uw vraag, praktische handvatten biedt voor deelnemers, niet te theoretisch is en resultaat geeft.

Contact en informatie:

workshopenzo@gmail.com

telefoon: 06-18470610,

Postbus 10348, 2501 HH Den Haag

.

Advertenties